Publisert av: seniorforum | 10/05/2021

Seniorfilmer 19 mai

Seniorfilmer onsdag 19. mai 2021 kl. 1200.

”Siste streif av kjærlighet”, ”Resistance” og ”Minari”,

Spilletider henholdsvis 1 time 42 min., 1 time 23 min og 1 time 55 min.

Billettpris kr. 105,- i kafeen, Kulissen, eller på www.kimenkino.no.

Kaffe er inkludert på billetten. Ikke kakesalg p.g.a. corona.

Medlemskontingent betales til konto nr. 4465.23.78215 eller Vipps 124714.

Kan også betales fra kl. 1100 før filmen starter.

Se forøvrig vår Facebook-side.

Publisert av: seniorforum | 10/05/2021

Jubileumshefte

Stjørdal Seniorforum ble stiftet januar 2011. Vi har planlagt et stort 10 års jubileumsarrangement.

Dette er ennå ikke mulig grunnet koronasituasjonen, men håper at vi kan samles i Storsalen, tidlig høst!

Vi har fått laget et Jubileumshefte med tekst og mange bilder som selges for kun kr. 50,-. Begrenset opplag! Salget starter på Kimen før seniorfilmen den 19. mai, fra kl 1030.

Halvparten av salgsinntektene skal brukes til å arrangere gratiskonserter på bosentre og sykehjem i Stjørdal, slik vi gjorde sommeren 2020.

Se forøvrig vår Facebook-side.

Med hilsen

Stjørdal Seniorforum

Publisert av: seniorforum | 19/02/2021

Seniorfilmer 3 mars kl 1200.

Sannheten – Kimen Kino

La Vérité som den heter på fransk, er Kore-edas første film på et annet språk enn japansk. Den foregår i Frankrike med legendene Catherine Deneuve og Juliette Binoche i filmens hovedroller, godt supplert av Ethan Hawke og Ludivine Sagnier. De to førstnevnte spiller mor og datter med et heller anstrengt forhold. At moren nå har skrevet bok, gjør at gamle sannheter trekkes frem i lyset – og nåtiden.

Trailer for Nordlands Jeanne d’Arc – Kimen Kino

Nordlands Jeanne d’Arc – Filmen om Liv Grannes – Nordlands Jeanne d’Arc (livgrannesfilm.no)

I filmatiseringen av livshistorien til Liv Grannes fra Mosjøen kaster vi lys på en dramatisk og viktig del av historien fra Andre verdenskrig som få har hørt om. Liv Grannes var Norges høyest dekorerte kvinne under andre verdenskrig, men hennes bragder og Stalin og Churchills «Operasjon Jupiter» på Helgeland forble i historiens mørke. Liv beholdt sitt moralske kompass gjennom en rekke nesten umulige valg under krigen. Hun har ofret mye og det har vært svik, kjærlighet og tragedie. Britene kalte henne Nordlands Jeanne d’ Arc mens her i Norge har hennes historie ikke vært kjent – ikke før nå.

Fra kl 1100 kan dere betale inn medlemskontingent for 2021. Kun kr 100

Publisert av: seniorforum | 09/02/2021

Seniorfilm onsdag 10. februar 2021 kl. 1200.

Den nye norske: ”Den største forbrytelsen”

Spilletid 2 t 6 min.

Billettpris kr. 105,- i kafeen, Kulissen, eller på www.kimenkino.no.

Kaffe er inkludert på billetten. Ikke kakesalg p.g.a. corona.

Medlemskontingent betales til konto nr. 4465.23.78215 eller Vipps 124714. Kan også betales fra kl. 1100 før filmen starter.

Se forøvrig vår Facebook-side.

Seniorkino onsdag 10.02.21.

I tillegg til den norske filmen ”Den største forbrytelsen” vises også den danske filmen ”Et glass til” med spilletid 1 t og 57 min.

Kaffe inkludert på billetten. Ikke kakesalg pga corona.

Mvh Stjørdal Seniorforum

Mvh Stjørdal Seniorforum

Publisert av: seniorforum | 23/01/2021

Hva skjer i seniorforum i tiden framover

PROGRAM I 2021

Når det gjelder seniorforumets program for året vi er inn i, har det allerede blitt avlysninger og utsettelser grunnet koronasituasjonen. Hvis alt går etter planen starter det opp igjen med seniorfilm  fra den 10 febr. og med en forestilling pr måned. Hva angår foredrag så er Per Anders Nordengen satt opp med foredraget «Å eldes med begeistring» den 17 mars. Han er en meget etterspurt foredragsholder som blander humor og alvor. Foredraget til Sigbjørn Johnsen er nå bestemt til 5 mai. Tittelen er «Både penger og verdier på bok.»   Vår tidligere finansminister, fylkesmann og stortingspolitiker vil nok trekke mange tilhørere. Årsmøtet er foreløpig utsatt, men blir gjennomført så snart det er praktisk mulig. Stjørdal seniorforum ønsker at alle medlemmer blir med oss videre og det er plass til mange nye.

Publisert av: seniorforum | 11/01/2021

Info om starten på nyåret 2021

Det ble en vanskelig start på det nye året. Pr nå er vi usikre på når vi får startet opp med seniorfilmer og foredrag igjen. Så snart vi har mer oversikt sender vi ut ny info.

Kom til Kimen denne dagen og hør på professor Ole Moen. Han er ekspert på amerikansk historie og politikk. Det er plass til 200 i Storsalen i disse koronatider. Derfor kjøp billett i tide, enten på nett eller i biblioteket i Kimen. Kr 200 for medlemmer og 250 for andre.

Helsehuset og prosjekt Fosslia – hør mer om fremtidens helsetilbud på Stjørdal.

Alle som er opptatt av hva som skjer i nær framtid i forbindelse med helsetjenester i Stjørdal bør benytte sjansen til å komme til Kimen 23. sept.

Vårt nye helsehus blir snart fullført, og Katarina Sederholm Hoff er ansatt som leder i huset. Hun vil sammen med oss «gå inn i huset visuelt» og gi en orientering om hvilke helsetilbud som vil tilbys i det nye huset.

I tillegg kommer Liv Heidi Valla og presenterer «Prosjekt Fosslia» og de nye omsorgsboligene der.

Og det vil også bli musikalske innslag i tilknytning til arrangementet. Vår populære gruppe «Uten navn» stiller opp.

Publisert av: seniorforum | 06/04/2020

God påske og hva skjer videre etter påska

Da er vi inne i den stille uke. Nå har det vært mange stille uker både for seniorforum og mange i  samfunnet, mens andre har hatt en meget krevende arbeidssituasjon.  En meget krevende tid for mange, dessverre! Vi får håpe at korona-krisen avtar etter hvert, og at vi kanskje kan gjennomføre en vandringstur på forsommeren og at høsten kan starte opp med stor aktivitet igjen. Ei riktig og påske til alle!

Hilsen Ole

Publisert av: seniorforum | 14/02/2020

Årsmøte 2020

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

Referat fra årsmøte den 5. februar 2020.                                        

Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum, org.nr. 996 490 068, ble avholdt i Vektersalen i Kimen Kulturhus den 5. februar 2020 kl. 1200.

Innkalling til årsmøte ble utsendt som SMS til alle medlemmer 04.01.20., annonsert i Stjørdals-Nytt 8. januar, og kunngjort på hjemmesiden; www.stjordalseniorforum.com og på Facebook.

Fra kl 1100 ble servert gratis av kaffe og kake til musikk av Seniorvarieteens eget orkester Musico. Saksdokumentene var lagt ut fra kl. 1100.

Som kulturelt innslag før årsmøtet underholdt Seniorvarieteen m/Musico. Innslaget høstet stor applaus. Det var ca. 220 til stede da Seniorvarieteen startet og det virket som alle trivdes og stemningen var utmerket. Underholdningen varte til kl. 1235.

Årsmøtet ble satt kl. 1240.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Årsmelding.
 3. Regnskap i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg.
 9. Åpning

Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han takket for flott musikk under kaffen og den påfølgende underholdning fra Seniorvarieteen med musikere og instruktører. De fikk overlevert et gavekort på kr. 1.000,- som takk for innsatsen og til benyttelse til kaffe og kaker på en øvelse.

Seniorvarieteens underholdning med sang og musikk gir mye glede der de opptrer og de fortjener stor ros for sin aktivitet.

Myrbekk uttrykte stor tilfredshet med at så mange hadde tatt seg tid til å delta på årsmøtet.

Etter forslag fra salen, ble Myrbekk valgt til møteleder og Modulf Sandstad til referent. Til å undertegne møteprotokollen, ble valgt Anlaug Os Langøy og Per Arve Aurheim.

Etter at møtelederen hadde orientert om innkallingen ble møteinnkalling og sakliste godkjent. Saksdokumentene var utlagt på forhånd og de ble vist på powerpoint etter hvert som saklisten ble gjennomgått.

 1. Årsmeldingen for 2019

Årsmeldingen for Stjørdal Seniorforum vedlagt årsmeldingen for Seniorvarieteen ble gjennomgått.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

 1. Regnskap

Hovedtallene fra regnskapet ble gjennomgått. Tallene ble kommentert av Myrbekk. Stjørdal Seniorforum hadde pr. 31. desember 2019 en saldo i bank og kasse på til sammen kr 402,083,41.

Årets resultat: overskudd kr 5.551,89 mot underskudd i 2018 på kr 25.664,13.

Regnskapet er revidert av Margrethe Hofstad og Asbjørn Jakobsen.

De største inntektspostene er fra medlemskontingent og arrangement.

På utgiftssiden utgjør kostnadene til data kr. 110.877,- mot kr. 83.437,-. i 2018. Dette vedrører utgiftene vi har til utsending av SMS til medlemmene. En økning på kr. 27.450,- som utgjør kr. 82,- pr. medlem.

Styret legger betydelig vekt på at informasjonene til medlemmene skal være god. Erfaringen med utsending av SMS er styret meget godt fornøyd med.

Det er ikke et mål for styret å ha mest mulig kapital i banken, men det gir oss en stor trygghet å ha en reserve mot dårligere tider. Den kapital vi har opparbeidet gir oss god handlefrihet.

Sammen med regnskapet ble også postene i budsjettet for 2019 gjennomgått og kommentert.

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Behandle budsjett for 2020

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2020 som kommer ut med inntekter på kr 506.400,- og utgifter på kr. 473.500,- og dermed et overskudd på kr. 32.900,-.

Dette tilsvarer aktivitet på samme nivå som i 2018.

Inngangsprisene vil øke noe samt at både leien og billettavgiftene til Kimen Kulturhus har økt fra 01.01.20.

Målsettingen vår er at arrangementene skal gå i balanse.

Styret har som mål å opprettholde dagens medlemsmasse på ca 1200 medlemmer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Innkomne forslag

Ingen mottatte forslag.

 1. Behandle handlingsplan for 2020.

Handlingsplanen for 2020 ble gjennomgått. Møtelederen orienterte om de planlagte aktiviteter for 2020. Aktiviteten sikter mot samme nivå som i 2019.

Styret er meget åpen for innspill fra medlemmene om forslag til aktiviteter og nye ideer.

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Fastsette medlemskontingenten for 2020

Medlemskontingenten i 2020 beholdes uendret på kr. 100,-. Vedtatt på årsmøtet i 2019. Kontingenten for 2021 foreslås uendret på kr. 100,-.

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2021 blir stående uendret på kr. 100,-.

Antallet medlemmer har hatt følgende utvikling:

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315 1431 1336

 

 1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Grethe Stølen Skatval, Jon Håvard Børseth og Jon-Anders Myrvang.

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Ole Myrbekk. Forslaget var også utlevert på forhånd.

Forslaget fra valgkomiteen:

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2 år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                 Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (gjenvalg)                                 Einar Magnus Hårstad

1  år  (ikke på valg)                           Mari Schefte Dahl

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                           Asbjørn Jakobsen

2  år  (gjenvalg)                                 Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                         2  år   (gjenvalg)                                Grethe S. Skatval                                                                                   1 år   (ikke på valg)                                Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Ole Myrbekk ledet valget på vegne av valgkomiteen.

Valg av leder ble foretatt først. Ole Myrbekk ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

Resten av valgkomiteens forslag ble behandlet samlet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Myrbekk takket valgkomiteen for vel utført arbeid.

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kursansvarlig                        Svein Tore Hognes

Turansvarlig:                          Einar Magnus Hårstad

Ansvarlig fotoarkiv:              Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                  Astrid Kvaal Dybwad og Mildrid Adserø.

Underkomite kaffe og kaker:     Ambjørg Myrbekk, Mildrid Børseth, Toril Holthe, Anne Brit Hognes og Åse Nygård

Seniorvarietee:                      Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1310.

Det ble deretter foretatt trekning på årsmøtets gratislotteri.

Ole Myrbekk takket på egne og styrets vegne for tilliten og håpet at aktivitetene også i 2020 vil være interessant for våre medlemmer.

Til slutt takket Myrbekk alle for deltagelsen på årsmøtet og ønsket vel heim og en fortsatt fin dag.

Stjørdal 5.februar 2020

Modulf Sandstad

Referent

Sign

 

 

 

Underskrivere til protokollen, Stjørdal 5. februar 2020

 

 

Anlaug Os Langøy                                                                Per Arve Aurheim.

Older Posts »

Kategorier