Styret valgt, 2021

STJØRDAL SENIORFORUM    –  VALGKOMITEENS FORSLAG 2021. ÅRSMØTE IKKE GJENNOMFØRT GRUNNET KORONA

 

Valg av:                      Valgkomiteens forslag/oversikt:                 Merknad:

Leder:                         Ole Myrbekk –  for 1 år                                 Gjenvalg

Nestleder:                  Astrid Kvaal Dybwad                                     Ikke på valg – 1 år gjenstår

Kasserer:                    Inger Johanne Sakshaug – for 2 år               Gjenvalg

Sekretær:                    Modulf Sandstad                                           Ikke på valg – 1 år gjenstår

Styremedlemmer:      Mildrid Adserø                                              Ikke på valg – 1 år gjenstår

Jørgen Holthe –  for 2år                                 Gjenvalg

Svein Tore Hognes – for 2 år                        Kursansvarlig

Varamedlemmer:       Einar Hårstad                                                Ikke på valg – 1 år gjenstår

Mari Schefte Dahl – for 2 år                         Gjenvalg

Revisorer:                   Asbjørn Jacobsen – for 2 år                          Gjenvalg

Margrethe Hofstad –                                      Ikke på valg – 1 år gjenstår

Valgkomite:                Jon Håvard Børseth – for 2 år                       Gjenvalg

Grethe S. Skatval                                           Ikke på valg – 1 år gjenstår

Jon-Anders Myrvang – for 2 år                     Gjenvalg

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2  år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                  Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (ny)                                           Einar Magnus Hårstad erstatter Svein                                                                                                         Tore Hognes som blir kursansvarlig.

1  år  (gjenvalg)                                 Anne M. Strand

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                            Asbjørn Rokseth

2  år  (ny)                                           Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                          2  år   (gjenvalg)                                 Grethe S. Skatval                                                                             1  år   (ikke på valg)                           Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kurskomitee                           Svein Tore Hognes

Datautvalg:                            Sigbjørn Holberg

Ansvarlig fotoarkiv:               Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                   Astrid Kvaal Dybwad, Mildrid Adserø og Anne M. Strand.

Seniorvarietee:                       Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

Styret i Stjørdal seniorforum valgt på årsmøte 3 februar 2016

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2  år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (gjenstår 1 år)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  1  år   (gjenstår 1 år)                          Mildrid Adserø

2  år  (ny)                                          Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   1  år  (gjenstår 1 år)                           Svein Tore Hognes

2  år  (gjenvalg)                                 Anne M. Strand

Revisorer                                1  år   (gjenstår 1 år)                           Asbjørn Rokseth

1  år  (gjenstår 1 år)                           Ruth Håpnes

Valgkomitee,                          2 år    (gjenvalg)                                 Grethe S. Skatval                                                                             1år     (gjenstår)                                  Kolbjørn Geving

1 år    (gjenstår)                                  Håkon Børset

%d bloggere liker dette: