Styret valgt, 2020

Valg                                        Funksjonstid                                    

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2 år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                 Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (gjenvalg)                                 Einar Magnus Hårstad

1  år  (ikke på valg)                           Mari Schefte Dahl

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                           Asbjørn Jakobsen

2  år  (gjenvalg)                                 Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                         2  år   (gjenvalg)                                Grethe S. Skatval                                                                                   1 år   (ikke på valg)                                Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

 

Ole Myrbekk ledet valget på vegne av valgkomiteen.

 

Valg av leder ble foretatt først. Ole Myrbekk ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

 

Resten av valgkomiteens forslag ble behandlet samlet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 

Myrbekk takket valgkomiteen for vel utført arbeid.

 

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kursansvarlig                        Svein Tore Hognes

Turansvarlig:                          Einar Magnus Hårstad

Ansvarlig fotoarkiv:              Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                  Astrid Kvaal Dybwad og Mildrid Adserø.

Underkomite kaffe og kaker:     Ambjørg Myrbekk, Mildrid Børseth, Toril Holthe, Anne Brit Hognes og Åse Nygård

Seniorvarietee:                      Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

 

 

 

Styret valgt på årsmøtet 7 febr 2018

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2  år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                  Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (ny)                                           Einar Magnus Hårstad erstatter Svein                                                                                                         Tore Hognes som blir kursansvarlig.

1  år  (gjenvalg)                                 Anne M. Strand

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                            Asbjørn Rokseth

2  år  (ny)                                           Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                          2  år   (gjenvalg)                                 Grethe S. Skatval                                                                             1  år   (ikke på valg)                           Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kurskomitee                           Svein Tore Hognes

Datautvalg:                            Sigbjørn Holberg

Ansvarlig fotoarkiv:               Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                   Astrid Kvaal Dybwad, Mildrid Adserø og Anne M. Strand.

Seniorvarietee:                       Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

 

 

Styret i Stjørdal seniorforum valgt på årsmøte 3 februar 2016

 

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

 

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2  år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (gjenstår 1 år)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  1  år   (gjenstår 1 år)                          Mildrid Adserø

2  år  (ny)                                          Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   1  år  (gjenstår 1 år)                           Svein Tore Hognes

2  år  (gjenvalg)                                 Anne M. Strand

 

Revisorer                                1  år   (gjenstår 1 år)                           Asbjørn Rokseth

1  år  (gjenstår 1 år)                           Ruth Håpnes

 

Valgkomitee,                          2 år    (gjenvalg)                                 Grethe S. Skatval                                                                             1år     (gjenstår)                                  Kolbjørn Geving

1 år    (gjenstår)                                  Håkon Børset

%d bloggere like this: