Vedtekter, handlingsplan for 2021

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2021

 1.  Videreutvikle Stjørdal seniorforum som et attraktivt forum for våre seniorer.
 2.  Stjørdal seniorforum ønsker samarbeid med lag og organisasjoner når det er økonomisk fornuftig, og sikrer at flere interesserte deltar på tilbudene.
 3. Kimen kulturhus og Stjørdal seniorforum har formalisert et godt samarbeid med egen kontrakt.
 4. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med andre seniorforum i Trøndelag.
 5.  Nordnorsk pensjonistskole er fortsatt aktuell samarbeidsparter i forbindelse med kurs.
 6. Stjørdal seniorforum har som mål i 2021 å opprettholde medlemstallet, totalt bør det være minst 1200 betalende medlemmer.
 7. Stjørdal seniorforum ønsker å gi tilbud om kursing i digitale verktøy.
 8. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på kurs som bør være attraktive for våre medlemmer og andre.
 9. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 10. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger. Vi har opprettet et godt samarbeid med Kimen kino.
 11. Stjørdal seniorforum planlegger minst 6 foredrag, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 12. Stjørdal seniorforum bør gi tilbud om minst en busstur.
 13. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur.
 14. Vi skal fortsatt samarbeide med bedriftsidretten om tilbud på trening.
 15. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” både for underholdning på våre egne arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe  i lokalsamfunnet.
 16. Også i 2021 ønsker vi samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal, blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag.
 17. Gi tilbud til våre medlemmer i oppfriskningskurs, bilkjøring, i samarbeid med Gjensidige og Nord Universitet.
 18. Stjørdal seniorforum ønsker å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside, facebook, annonsering og utsending av info pr mail og SMS.
 19. Det viktig å opprettholde et aktivt forhold til lokalpressen og derved få god pressedekning
 20. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 21. Stjørdal seniorforum vil fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2019

 1. I 2019 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum som et attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte.
 2.  Stjørdal seniorforum ser det som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og at det sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 3. Kimen kulturhus og Stjørdal seniorforum har et meget godt samarbeid formalisert med egen kontrakt.
 4. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med andre seniorforum i Trøndelag.
 5.  Nordnorsk pensjonistskole er fortsatt  aktuell samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 6. Stjørdal seniorforum har som mål i 2019 å opprettholde medlemstallet, totalt bør det være minst 1200 betalende medlemmer.
 7. Stjørdal seniorforum ønsker å gi tilbud om kursing i digitale verktøy som vi blir mer og mer avhengig av i vår hverdag.
 8. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på  kurs som vi tror vil være attraktive for våre medlemmer og andre
 9. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 10. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger. Vi har opprettet et godt samarbeid med Kimen kino.
 11. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 12. Stjørdal seniorforum bør gi tilbud om minst en busstur for våre medlemmer.
 13. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur.
 14. Vi skal fortsatt samarbeide med bedriftsidretten om tilbud på trening for våre seniorer
 15. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” slik at den kan bidra med underholdning på våre egne arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe for underholdning i lokalsamfunnet.
 16. Også i 2019 ønsker vi samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag er viktige samarbeidspartnere.
 17. Gi tilbud til våre medlemmer i oppfriskningskurs, bilkjøring, i samarbeid med Gjensidige og Nord Universitet.
 18. Stjørdal seniorforum ønsker å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside, annonsering og utsending av info pr mail og SMS.
 19. Det viktig å opprettholde et aktivt forhold til lokalpressen og derved få god pressedekning
 20. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 21. Stjørdal seniorforum vil fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2018

 1. I 2018 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum som et attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte.
 2. Stjørdal seniorforum ser det som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og at det sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 3. Kimen kulturhus og Stjørdal seniorforum har et meget godt samarbeid som vi ønsker å utvikle. Det skrives kontakt mellom oss for 6 måneder i gangen som fornyes fortløpende.
 4. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med andre seniorforum i Trøndelag.
 5. Stjørdal seniorforum har som mål i 2018 å opprettholde medlemstallet, totalt bør det være minst 1200 betalende medlemmer.
 6. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på kurs som vi tror vil være attraktive for våre medlemmer og andre. Så som kurs i data og oppfriskningskurs, bilkjøring, i samarbeid med Gjensidige og Nord Universitet. Nordnorsk pensjonistskole er fortsatt en aktuell samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 7. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 8. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger. Vi har opprettet et godt samarbeid med Kimen kino.
 9. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 10. Stjørdal seniorforum bør gi tilbud om minst en busstur for våre medlemmer.
 11. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur.
 12. Vi skal fortsatt samarbeide med bedriftsidretten om tilbud på trening for våre seniorer
 13. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” slik at den kan bidra med underholdning på våre egne arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe for underholdning i lokalsamfunnet. Vi ønsker at ”Seniorvarieteen” kan utvikle seg kunstnerisk og fortsatt ha frie rammer for sin virksomhet.
 14. Også i 2018 ønsker vi samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag er viktige samarbeidspartnere.
 15. Stjørdal seniorforum ønsker å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside, annonsering og utsending av info pr mail og SMS.
 16. Stjørdal Seniorforum skal ha et aktivt forhold til lokalpressen og derved få god pressedekning
 17. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 18. Stjørdal seniorforum vil fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2017

 1. I 2017 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum slik at vi fortsatt kan framstå som et viktig og attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte. Vi har lykkes med å finne vår plass i organisasjonslivet i Stjørdal, og også i våre nabokommuner. Stjørdal seniorforum ser det som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og at det sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Kimen kulturhus og Stjørdal seniorforum har et meget godt samarbeid, og det er skrevet egen kontakt mellom oss.
 3. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med andre seniorforum i Nord Trøndelag.
 4.  Nordnorsk pensjonistskole er viktig samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 5. Stjørdal seniorforum har som mål i 2017 å opprettholde medlemstallet, og at vi totalt skal være minst 1200 betalende medlemmer.
 6. Stjørdal seniorforum ønsker å jobbe aktivt for å få gjennomført minst 1 kurs innenfor dataopplæring
 7. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på andre kurs som vi tror vil være attraktive for våre medlemmer og andre
 8. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 9. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger. Vi har opprettet en god dialog med Kimen kino.
 10. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 11. Stjørdal seniorforum bør gi tilbud om minst en busstur for våre medlemmer.
 12. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur.
 13. Vi skal fortsatt samarbeide med bedriftsidretten om tilbud på trening for våre seniorer
 14. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” slik at den kan bidra med underholdning på våre egne arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe for underholdning i lokalsamfunnet.
 15. Også i 2017 ønsker vi samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag er viktige samarbeidspartnere.
 16. Gi tilbud til våre medlemmer i oppfriskningskurs, bilkjøring, i samarbeid med Gjensidige og Nord Universitet.
 17. Stjørdal seniorforum ønsker å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info pr mail og SMS.
 18. Det viktig å opprettholde et aktivt forhold til lokalpressen og derved få god pressedekning
 19. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 20. Stjørdal seniorforum vil fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2015

 1. I 2015 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum slik at vi fortsatt kan framstå som et viktig og attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte. Vi har nå lagt 4 år bak oss, som har vist at våre tilbud fenger mange både i Stjørdal og i våre nabokommuner. Vi har lykkes med å finne vår plass i organisasjonslivet i Stjørdal. Stjørdal seniorforum ser det også som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og ved at en sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med de andre seniorforum i Nord Trøndelag.  Nordnorsk pensjonistskole er viktig samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 3. Stjørdal seniorforum har som mål i 2015 i størst mulig grad å beholde alle medlemmer, og at vi totalt skal være minst 700.
 4. Stjørdal seniorforum skal i løpet av året gjennomføre 4 kurs innenfor dataopplæring
 5. Stjørdal seniorforum skal også gi tilbud på andre kurs som blir etterspurt som for eksempel ”turistengelsk”, brigdekurs og sjakk-kurs.
 6. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 7. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger.
 8. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 9. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på minst en tur for våre medlemmer.
 10. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur, for eks til Svartkamhytta
 11. Det er også dette året viktig i samarbeid med bedriftsidretten å tilby trening for våre seniorer
 12. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” slik at den kan bidra med underholdning på våre arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe for underholdning i lokalsamfunnet.
 13. Også i 2015 ønsker vi fortsatt samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag er viktige samarbeidspartnere.
 14. Stjørdal seniorforum ønsker fortsatt å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info pr mail og SMS. Dessuten er det viktig å opprettholde et aktivt forhold til lokalpressen.
 15. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 16. Stjørdal seniorforum vil også dette året fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2014

 1. I 2014 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum slik at vi fortsatt kan framstå som et viktig og attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte. Vi har nå lagt 3 år bak oss, som har vist at våre tilbud fenger mange både i Stjørdal og i våre nabokommuner. Vi har lykkes med å finne vår plass i organisasjonslivet i Stjørdal. Stjørdal seniorforum ser det også som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og ved at en sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med Innherred seniorforum og Steinkjer seniorforum.  Nordnorsk pensjonistskole er viktig samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 3. Stjørdal seniorforum har som mål at vi i 2014 i størst mulig grad skal beholde alle medlemmer, og at vi totalt skal være minst 600.
 4. Stjørdal seniorforum skal i løpet av året gjennomføre 5 kurs innenfor dataopplæring
 5. Stjørdal seniorforum skal også gi tilbud på andre kurs som blir etterspurt som for eksempel ”turistengelsk”.
 6. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
 7. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger.
 8. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
 9. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på minst en tur for våre medlemmer.
 10. I 2013 ble det arrangert en vandringstur i pilgrimsleden. En slik tur skal også arrangeres i inneværende år.
 11. Også i 2014 ønsker vi å fortsette å samarbeide med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag blir viktige samarbeidspartnere.
 12. Stjørdal seniorforum ønsker fortsatt å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info pr mail og SMS. Dessuten er det viktig opprettholde et aktivt forhold til lokalpressen.
 13. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
 14. Stjørdal seniorforum vil også dette året fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

Vedtekter

      for

Stjørdal Seniorforum

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er Stjørdal Seniorforum, med kortformen SSF, og ble stiftet

den 19. januar 2011, i Stjørdal Kommune.

Foreningens adresse er; v/leder Ole Myrbekk, Husbyberga 6, 7500 Stjørdal

§ 2       Formål

SSF har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

§ 3       Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4       Medlemmer

Enkeltpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner, hjemmehørende enten i Stjørdal Kommune eller nærliggende område, og som driver aktiviteter som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av laget. Det samme gjelder offentlig organ.

Styret kan godkjenne andre som medlemmer.

Medlemmer av laget er prioritert som deltakere av lagets virksomheter. Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv.

Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

§ 5       Kontingent

Kontingenten består av et årlig beløp, i starten kr. 100,- pr. år. Årsmøtet bestemmer kontingenten for kommende år.

Styret fører protokoll over medlemmene.

§ 6       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Det gjelder en stemme for hvert medlem.

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon av faktiske utgifter, samt godtgjørelse for daglig/løpende arbeid med saksbehandling for Stjørdal seniorforum. (Endring av denne paragrafen ble vedtatt på årsmøte den 1 febr 2017)

§ 8       Årsmøte

Årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 – en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke for årsmøtet.

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten.

 9       Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Stjørdal Seniorforum.

Valg av  referent og 2 personer til å undertegne protokollen.

§ 10     Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må  stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved  omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Stjørdal Seniorforum sin årsmelding.

2.         Behandle Stjørdal Seniorforum sitt regnskap i revidert stand.

3.         Behandle innkomne forslag.

4.         Behandle handlingsplan

5.         Fastsette medlemskontingent for kommende år.

6.         Behandle budsjett for Stjørdal Seniorforum

7.         Velge:             Leder                                                 for 1 år

Nestleder                                           for 2 år

Kasserer                                             for 2 år

Sekretær                                            for 1 år

2 styremedlemmer                             for 1 og 2 år

2 varamedlemmer                              for 1 og 2 år

2 revisorer|                                          for 1 og 2 år

3 medlemmer til valgkomite              for 1 og 2 år

§ 12     Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13     Styret

Foreningens styre består av leder, nestleder og inntil fire medlemmer i henhold til årsmøtets vedtak.

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Stjørdal Seniorforum sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere Stjørdal Seniorforum utad.

5.         Signatur innehas av styrets leder og et styremedlem i fellesskap.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14     Grupper / avdelinger

Stjørdal Seniorforum kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Stjørdal Seniorforum. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Stjørdal Seniorforum utad uten styrets godkjennelse.

Leder av undergruppe eller avdeling møter på styremøtene.

§ 15     Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16     Oppløsning

Oppløsning av Stjørdal Seniorforum kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Foreningens eventuelle nettoformue stilles til disposisjon for Stjørdal Kommune og midlene øremerkes kulturtiltak for eldre.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Stjørdal Seniorforum.

Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Sak 4 Valg

Et utvalg bestående av Ole Myrbekk, Inger Johanne Sakshaug og Modulf Sandstad hadde utarbeidet forslag på en del kandidater til de i vedtektene oppsatte verv.

Valget ga følgende resultat: 

Leder                                      for 1 år                                               Ole Myrbekk

Nestleder                                for 1 år                                               Einar Østereng

Kasserer                                 for 2 år                                               Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                 for 1 år                                               Modulf Sandstad

2 styremedlemer                     for 1 år                                               Magne Werstad

for 2 år                                               Liv Eriksen

2 varamedlemer                      for 1 år                                   Ambjørg Myrbekk

for 2 år                                                      Ola M. Lerfald

2 revisor                                  for 1 år                                                      Ruth Håpnes

for 2 år                                               Asbjørn Rokseth

Valgkomitee                           for 1 år                                               Torild Dromnes

for 2 år                                               Håkon Børseth

for 2 år                                               Kolbjørn Geving

Datautvalg:                            Einar Hårstad

Utvalg seniorkino:                  Liv Eriksen og Ambjørg Myrbekk

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2013

 1. I 2013 må vi videreutvikle  Stjørdal seniorforum slik at vi fortsatt kan framstå som et viktig og attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte. Vi har nå lagt 2  år bak oss som har vist at våre tilbud fenger mange både i Stjørdal og også      våre nabokommuner. Vi har lykkes med å finne vår plass i organisasjonslivet i Stjørdal. Stjørdal seniorforum ser det også som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og ved at en sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Stjørdal seniorforum ønsker  et godt samarbeid med Innherred seniorforum og Steinkjer seniorforum.  Nordnorsk pensjonistskole er en viktig samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
 3. Stjørdal seniorforum har som mål at vi i 2013 i størst mulig grad skal beholde alle medlemmer, og at vi totalt skal være minst 500.
 4. Stjørdal seniorforum skal i løpet av året gjennomføre 10 kurs innenfor dataopplæring
 5. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på organisering av datakaffe hvor forskjellige tema innenfor bruken av PC blir omhandlet
 6. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 9 kinoforestillinger
 7. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i  samarbeid med andre lag/organisasjoner
 8. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på minst en tur for våre medlemmer
 9. Stjørdal seniorforum ønsker fortsatt å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info pr mail og SMS. Dessuten er det viktig oppretthold et aktivt forhold til lokalpressen.
 10. Stjørdal seniorforum vil også dette året fortsatt legge vekt på at våre kunder skal  trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.

HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2012

 1. I 2012 må vi fortsette å utvikle Stjørdal seniorforum slik at vi fortsatt kan framstå som et viktig og attraktivt forum for våre seniorer. Vi har lagt et år bak oss som har vist at våre tilbud fenger mange både i Stjørdal og også våre nabokommuner. Vi tror vi har lykkes med å finne vår plass i organisasjonslivet i Stjørdal.   Stjørdal seniorforum ser det også som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er fornuftig økonomisk, og at en sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Stjørdal seniorforum ønsker godt samarbeid med Innherred seniorforum. Nordnorsk pensjonistskole er viktig samarbeidsparter i forbindelse med å være ansvarlig for innkreving av deltakeravgifter og lønnsutbetaling til timelærere.
 3. Stjørdal seniorforum har som mål at vi i 2012 i størst mulig grad skal beholde alle medlemmer som har meldt seg inn, og at vi totalt skal være minst 400 ved årets slutt.
 4. Stjørdal seniorforum skal i løpet av året gjennomføre 16 kurs innenfor dataopplæring
 5. Stjørdal seniorforum gir tilbud på organisering av datakaffe hvor forskjellige tema innenfor bruken av PC blir omhandlet
 6. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 10 kinoforestillinger
 7. Stjørdal seniorforum tar sikte på i samarbeid med andre foreninger å arrangere minst 4 foredrag i løpet av året
 8. Stjørdal seniorforum vurderer fortsatt om det vil være fornuftig å søke om medlemskap i Seniornett
 9. Stjørdal seniorforum vil fortsatt jobbe for at alle medlemmer skal få best mulig kontakt og informasjon gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info pr mail og SMS. Dessuten er det viktig å ha et aktivt forhold til lokalpressen.

Handlingsplan for 2011

 1. 2011 må først og fremst bli et oppstartsår hvor Stjørdal seniorforum finner sin plass i organnisasjonslivet i Stjørdal. Det er viktig å fremstå som et forum som først og fremst skal gi tilbud til våre seniorer innenfor områder som hittil ikke har vært godt nok tilgjengelige for kommunens seniorer. Stjørdal seniorforum ser det også som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner  i de tilfeller det er fornuftig både økonomisk, og at en sikrer flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
 2. Stjørdal seniorforum ønsker å  fortsette et godt samarbeid med Innherred seniorforum. Nordnorsk pensjonistskole vil være en viktig samarbeidsparter i forbindelse med  å være ansvarlig for innkreving av deltakeravgifter og lønnsutbetaling til timelærere.
 3. Stjørdal seniorforum har som mål at innen utgangen av året skal vi ha minst 150 medlemmer.
 4. Stjørdal seniorforum skal i løpet av året gjennomføre minst 10 kurs innenfor dataopplæring
 5. Stjørdal seniorforum gir tilbud på organisering av datakaffe hvor forskjellige tema innenfor bruken av PC blir omhandlet
 6. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere minst 8 kinoforestilling
 7. Stjørdal seniorforum tar sikte på i samarbeid med andre foreninger arrangere minst 2 foredrag i løpet av året
 8. Stjørdal seniorforum vurderer når det er naturlig å søke om å bli medlem av Seniornett
 9. Stjørdal seniorforum skal snarest mulig etter oppstart etablere egen hjemmeside.
 10. Stjørdal seniorforum arbeider for å få best mulig kontakt med sine medlemmer gjennom en aktiv hjemmeside og utsending av info med mailer og SMS. Dessuten er det viktig å ha et aktivt forhold til lokalpressen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: