Publisert av: seniorforum | 14/02/2020

Årsmøte 2020

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

Referat fra årsmøte den 5. februar 2020.                                        

Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum, org.nr. 996 490 068, ble avholdt i Vektersalen i Kimen Kulturhus den 5. februar 2020 kl. 1200.

Innkalling til årsmøte ble utsendt som SMS til alle medlemmer 04.01.20., annonsert i Stjørdals-Nytt 8. januar, og kunngjort på hjemmesiden; www.stjordalseniorforum.com og på Facebook.

Fra kl 1100 ble servert gratis av kaffe og kake til musikk av Seniorvarieteens eget orkester Musico. Saksdokumentene var lagt ut fra kl. 1100.

Som kulturelt innslag før årsmøtet underholdt Seniorvarieteen m/Musico. Innslaget høstet stor applaus. Det var ca. 220 til stede da Seniorvarieteen startet og det virket som alle trivdes og stemningen var utmerket. Underholdningen varte til kl. 1235.

Årsmøtet ble satt kl. 1240.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Årsmelding.
 3. Regnskap i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg.
 9. Åpning

Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han takket for flott musikk under kaffen og den påfølgende underholdning fra Seniorvarieteen med musikere og instruktører. De fikk overlevert et gavekort på kr. 1.000,- som takk for innsatsen og til benyttelse til kaffe og kaker på en øvelse.

Seniorvarieteens underholdning med sang og musikk gir mye glede der de opptrer og de fortjener stor ros for sin aktivitet.

Myrbekk uttrykte stor tilfredshet med at så mange hadde tatt seg tid til å delta på årsmøtet.

Etter forslag fra salen, ble Myrbekk valgt til møteleder og Modulf Sandstad til referent. Til å undertegne møteprotokollen, ble valgt Anlaug Os Langøy og Per Arve Aurheim.

Etter at møtelederen hadde orientert om innkallingen ble møteinnkalling og sakliste godkjent. Saksdokumentene var utlagt på forhånd og de ble vist på powerpoint etter hvert som saklisten ble gjennomgått.

 1. Årsmeldingen for 2019

Årsmeldingen for Stjørdal Seniorforum vedlagt årsmeldingen for Seniorvarieteen ble gjennomgått.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

 1. Regnskap

Hovedtallene fra regnskapet ble gjennomgått. Tallene ble kommentert av Myrbekk. Stjørdal Seniorforum hadde pr. 31. desember 2019 en saldo i bank og kasse på til sammen kr 402,083,41.

Årets resultat: overskudd kr 5.551,89 mot underskudd i 2018 på kr 25.664,13.

Regnskapet er revidert av Margrethe Hofstad og Asbjørn Jakobsen.

De største inntektspostene er fra medlemskontingent og arrangement.

På utgiftssiden utgjør kostnadene til data kr. 110.877,- mot kr. 83.437,-. i 2018. Dette vedrører utgiftene vi har til utsending av SMS til medlemmene. En økning på kr. 27.450,- som utgjør kr. 82,- pr. medlem.

Styret legger betydelig vekt på at informasjonene til medlemmene skal være god. Erfaringen med utsending av SMS er styret meget godt fornøyd med.

Det er ikke et mål for styret å ha mest mulig kapital i banken, men det gir oss en stor trygghet å ha en reserve mot dårligere tider. Den kapital vi har opparbeidet gir oss god handlefrihet.

Sammen med regnskapet ble også postene i budsjettet for 2019 gjennomgått og kommentert.

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Behandle budsjett for 2020

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2020 som kommer ut med inntekter på kr 506.400,- og utgifter på kr. 473.500,- og dermed et overskudd på kr. 32.900,-.

Dette tilsvarer aktivitet på samme nivå som i 2018.

Inngangsprisene vil øke noe samt at både leien og billettavgiftene til Kimen Kulturhus har økt fra 01.01.20.

Målsettingen vår er at arrangementene skal gå i balanse.

Styret har som mål å opprettholde dagens medlemsmasse på ca 1200 medlemmer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Innkomne forslag

Ingen mottatte forslag.

 1. Behandle handlingsplan for 2020.

Handlingsplanen for 2020 ble gjennomgått. Møtelederen orienterte om de planlagte aktiviteter for 2020. Aktiviteten sikter mot samme nivå som i 2019.

Styret er meget åpen for innspill fra medlemmene om forslag til aktiviteter og nye ideer.

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Fastsette medlemskontingenten for 2020

Medlemskontingenten i 2020 beholdes uendret på kr. 100,-. Vedtatt på årsmøtet i 2019. Kontingenten for 2021 foreslås uendret på kr. 100,-.

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2021 blir stående uendret på kr. 100,-.

Antallet medlemmer har hatt følgende utvikling:

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315 1431 1336

 

 1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Grethe Stølen Skatval, Jon Håvard Børseth og Jon-Anders Myrvang.

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Ole Myrbekk. Forslaget var også utlevert på forhånd.

Forslaget fra valgkomiteen:

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2 år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                 Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (gjenvalg)                                 Einar Magnus Hårstad

1  år  (ikke på valg)                           Mari Schefte Dahl

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                           Asbjørn Jakobsen

2  år  (gjenvalg)                                 Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                         2  år   (gjenvalg)                                Grethe S. Skatval                                                                                   1 år   (ikke på valg)                                Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Ole Myrbekk ledet valget på vegne av valgkomiteen.

Valg av leder ble foretatt først. Ole Myrbekk ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

Resten av valgkomiteens forslag ble behandlet samlet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Myrbekk takket valgkomiteen for vel utført arbeid.

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kursansvarlig                        Svein Tore Hognes

Turansvarlig:                          Einar Magnus Hårstad

Ansvarlig fotoarkiv:              Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                  Astrid Kvaal Dybwad og Mildrid Adserø.

Underkomite kaffe og kaker:     Ambjørg Myrbekk, Mildrid Børseth, Toril Holthe, Anne Brit Hognes og Åse Nygård

Seniorvarietee:                      Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1310.

Det ble deretter foretatt trekning på årsmøtets gratislotteri.

Ole Myrbekk takket på egne og styrets vegne for tilliten og håpet at aktivitetene også i 2020 vil være interessant for våre medlemmer.

Til slutt takket Myrbekk alle for deltagelsen på årsmøtet og ønsket vel heim og en fortsatt fin dag.

Stjørdal 5.februar 2020

Modulf Sandstad

Referent

Sign

 

 

 

Underskrivere til protokollen, Stjørdal 5. februar 2020

 

 

Anlaug Os Langøy                                                                Per Arve Aurheim.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: