Publisert av: seniorforum | 26/01/2018

Årsmøte i Vektersalen onsdag 7. febr. 185 tilstede! Det er bare fantastisk!

Men kaffe og bløtkake og musikk av Musico ble det en flott start på dagen i Vektersalen. Og fra kl 1200 fikk vi 45 minutters underholdning av Seniorvariete. Her var den en blanding av gamle og nye nummer som skapte begeistring i salen. Årsmøte ble raskt avviklet og det sittende styre ble gjenvalg med, vi takker for tilliten. Og det er vel grunn til å tro at det er vanskelig å finne en forening som har så stor oppslutning om sine årsmøter som vi har?

Før årsmøtet blir det gratis kaffe og kaker fra kl 1100. Sakspapirer blir lagt ut i Vektersalen. Musico spiller. Før årsmøtet settes underholder Seniorvariete fra kl 1200. Det blir uttrekning av en del gevinster ved årsmøtets slutt.

I løpet av kort tid vil  årsmelding, regnskap/budsjett 2018 og handlingplanen for 2018 bli lagt ut på denne siden.

Sakliste for årsmøtet:

1.Åpning

2.Behandle årsmelding

3.Behandle regnskap i revidert stand

4.Behandle budsjett

5.Behandle handlingsplan

6.Fastsette medlemskontingent for neste år

7.Behandle innkomne forslag

8.Valg

 1. Handlingsplan.
  1. I 2018 må vi videreutvikle Stjørdal seniorforum som et attraktivt forum for våre seniorer og andre interesserte.
  2. Stjørdal seniorforum ser det som naturlig å samarbeide med andre lag og organisasjoner i de tilfeller det er økonomisk fornuftig, og at det sikrer at flere interesserte melder seg på de tilbud som blir annonsert.
  3. Kimen kulturhus og Stjørdal seniorforum har et meget godt samarbeid som vi ønsker å utvikle. Det skrives kontakt mellom oss for 6 måneder i gangen som fornyes fortløpende.
  4. Stjørdal seniorforum ønsker et godt samarbeid med andre seniorforum i Trøndelag.
  5. Stjørdal seniorforum har som mål i 2018 å opprettholde medlemstallet, totalt bør det være minst 1200 betalende medlemmer.
  6. Stjørdal seniorforum skal gi tilbud på kurs som vi tror vil være attraktive for våre medlemmer og andre. Så som kurs i data og oppfriskningskurs, bilkjøring, i samarbeid med Gjensidige og Nord Universitet. Nordnorsk pensjonistskole er fortsatt en aktuell samarbeidsparter i forbindelse med kurstilbud og administrativ støtte.
  7. Stjørdal seniorforum ønsker at våre tilbud skal være attraktive for seniorer i hele kommunen og våre nabokommuner. Aktiviteter kan legges utenom Stjørdal by når dette er naturlig.
  8. Stjørdal seniorforum bør i løpet av året arrangere 8 kinoforestillinger. Vi har opprettet et godt samarbeid med Kimen kino.
  9. Stjørdal seniorforum tar sikte på å arrangere minst 6 foredrag i løpet av året, eventuelt i samarbeid med andre lag/organisasjoner
  10. Stjørdal seniorforum bør gi tilbud om minst en busstur for våre medlemmer.
  11. Stjørdal seniorforum skal arrangere minst en vandringstur.
  12. Vi skal fortsatt samarbeide med bedriftsidretten om tilbud på trening for våre seniorer
  13. Vi ønsker å støtte opp om vår ”Seniorvariete” slik at den kan bidra med underholdning på våre egne arrangement, og i tillegg bli en etterspurt gruppe for underholdning i lokalsamfunnet. Vi ønsker at ”Seniorvarieteen” kan utvikle seg kunstnerisk og fortsatt ha frie rammer for sin virksomhet.
  14. Også i 2018 ønsker vi samarbeid med andre kulturarrangører i Stjørdal hvor blant annet Blues in Hell og Opera Trøndelag er viktige samarbeidspartnere.
  15. Stjørdal seniorforum ønsker å gi medlemmene god informasjon gjennom en aktiv hjemmeside, annonsering og utsending av info pr mail og SMS.
  16. Stjørdal Seniorforum skal ha et aktivt forhold til lokalpressen og derved få god pressedekning
  17. Stjørdal seniorforum kan i spesielle tilfeller gi økonomisk støtte til gode formål.
  18. Stjørdal seniorforum vil fortsatt legge vekt på at våre medlemmer skal trives i et godt sosialt miljø hvor vi tilbyr kaffe og kaker.Valg.Stjørdal Seniorforum                                                                               STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.Styret i 2017 har bestått av:Leder                                      Ole MyrbekkNestleder                                 Astrid Kvaal Dybwad.

   Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

   Sekretær                                  Modulf Sandstad

   Styremedlemmer                     Mildrid Adserø og Jørgen Holthe

   Varamedlemmer                      Svein Tore Hognes og Anne Margrethe Strand

   Revisorer                                Ruth Håpnes og Asbjørn Rokseth.

   Valgkomite                             Grethe Skatval, Jon Anders Myrvang og Jon Håvard Børseth.

   Underutvalg har bestått av:

   Datautvalg:                             Einar M. Hårstad og Sigbjørn Holberg.

   Utvalg seniorkino:                   Mildrid Adserø, Anne Margrethe Strand og Astrid Kvaal Dybwad.

   Ansvarlig fotoarkiv:                Birger Moksnes

   Seniorvarietee:                                    Leder Aud Moksnes og regiansvarlig Brit Paulsen.

   Underkomite kaffe og kaker:  Ambjørg Myrbekk og Mildrid Børseth.

    

   Det er avholdt til sammen 13 styremøter i løpet av 2017 og behandlet 144 saker.

   Representanten fra datautvalget er også innkalt til de fleste styremøtene.

   Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2017 en målsetting om 1200 medlemmer i løpet av 2017. Resultatet ble 1315 medlemmer pr. 31.12. Et resultat som styret er strålende fornøyd med.

   År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
   Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315

   Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som meget god. Det vises til regnskap.

   Vi har i 2017 hatt inngangsbillett til foredragene på kr. 100,- til medlemmer og kr. 150,- til ikke-medlemmene, inkl. et billettgebyr til Kimen på kr. 20,-. Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

   Kommunikasjon med medlemmene opptar styret og anses som vesentlig for medlemsutviklingen og en av suksessfaktorene våre.

   Vi har annonsert hovedsaklig i Stjørdals-Nytt og litt i Stjørdalens Blad. Vi har forsøket å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi mener å ha lyktes meget godt med. Det har vært spesielt viktig med omtale i Stjørdals-Nytt som dekker hele Værnes-regionen.

   I hele 2017 har vi sendt ut informasjon på SMS til alle medlemmer og på alle arrangement. Dette fungerer utmerket. Bakdelen er en betydelig utgift på ca kr. 58.000,-. Å sende ut mailer er gratis, men vi erfarer at ikke alle åpner mailboxen så ofte, og vi mangler dessuten adressen for 800 av medlemmene.

   For å kunne gi informasjon til våre 1.315.medlemmer er det nødvendig å ha en profesjonell utsendelsesmåte, noe vi mener at vi har funnet i nåværende ordning. Styret har prioritert dette for å få informasjonsstrømmen håndterbar med det høye medlemstallet vi har. Mobiltelefonen har alle stort sett med seg og vår info når fram øyeblikkelig. Denne kommunikasjon får vi gode tilbakemeldinger på.

   På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com legges også ut informasjon løpende om arrangement.

   Aktiviteten i 2017 har vært:

   Kurs. Vi har i 2017 vært med-arrangør på følgende kurs til våre medlemmer:

   I samarbeide med Nord Universitet og Gjensidige Stjørdal teori- og kjørekurs for 40 medlemmer.

   I samarbeide med Hegra Sparebank er det holdt 2 kurs i bruk av betalingsmåten ”Vipps” for til sammen 70 medlemmer.

   Siden starten i 2010 har til sammen 939 deltatt på våre kurs.

   Seniorkino med til sammen 824 besøkende på 8 filmer som gir et snitt på 103 personer. På samme antall filmer i 2016 var det 1815. Snitt på 201 personer pr. film i 2016 og et snitt på 171 i 2015. På 7 av filmdagene i 2017 er det vist 2 filmer. Vi antar at nedgangen skyldes at det ikke har vært filmer som har fenget like mye som tidligere år.

   Kinobillettene har kostet kr. 90,-, og den samme prisen for Seniorkinoen også i 2017. Prisen inkluderer en kopp kaffe. Kaker selges imidlertid av oss. Samarbeidet med Kimen Kino fungerer på en utmerket måte.

   Foredrag med totalt 1417 tilhørere på til sammen 8 foredrag.  Et snitt på 182 pr. foredrag.  Snittet i 2017 var 146.

   Foredragsholdere: Jan Erik Steen: Radiohistorien før, og nå kommer DAB, Svein Wiik: Natur og Helse, Anne Kathrine Slungård:, Vigdis Hjulstad Belboe: ”Hunt4, like rundt hjørnet, vi starter i Stjørdal”, Ole Moen: USA under Trump, en annerledes president, Arne Moksnes: “Mitt liv med gjøken og vitenskapen”, Torbjørn Skei: “ Coop sine tanker omkring framtidens handel ” og Odd Inge Mjøen: “ To fylker blir ett – hva nå Trøndelag? ” Før foredragene har vi også i 2017 hørt vakre toner av Autum Leaves under kaffen og av Seniorvarieteens egne musikkere: Musico.

   Kaffesalget både før kinostart og foredrag er fortsatt populært og dekker tydeligvis et behov for et sosialt samlingssted.

   Vi har på grunn av stort besøk på 2 foredrag i Vektersalen gjort forsøk med å bruke Storsalen i stedet for Vektersalen til foredragene. Erfaringen er imidlertid at til daglig er Vektersalen tilstrekkelig stor. Unntaksvis, når vi kan se at besøksantallet ventes å bli stort, kan Storsalen være aktuell å bruke, forutsatt at den er ledig. Leiekostnaden på Storsalen er betydelig større enn for Vektersalen.

   Samarbeidet med Kimen Kulturhus er utmerket. Vi ser fram til å utvikle dette videre.

   Konserter og andre arrangement.

   På Blues in Hell deltok 217 av våre medlemmer.

   Seniordagen som ble arrangert den 16. august. På grunn av kraftig regn ble arrangementet flyttet fra Torget og inn i Vektersalen. Det medførte at ikke alle som ønsket fikk plass i Vektersalen og tilstøtende områder. Det var musikk av ”Pers Spellemenn”

   Sonvatna. Tur til Sonvatna med Anne Brit og Svein Tore Hognes som kaffeverter og Jens Kringen som guide. Det var 34 deltagere.

   Rosenborgkamp.  Vi samarbeidet med Turbuss 1 om tilbud på turer til Rosenborgkamper.

   Bli sterkere. Til sammen 35 deltagere deltok på det ukentlige treningsopplegget vår og høst. Deltakerne er meget godt fornøyd med dette tilbudet.

   Busstur til Sverige med overnatting både i Østersund og på Persåsen. Besøk også på midtsommar-arangement. Totalt 48 deltagere og turen var meget vellykket. Vi hadde også med deltagere på turen som trakterte både trekkspill og fløyte og disse deltok også på spilling under midt-sommarfeiringen i tillegg til spilling ved flere anledninger under turen. 

   Samarbeid med andre: Vi har i 2017 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag, Lånke Kultur og Nord-Trøndelag teater/Turneteateret i Trøndelag,  hvor våre medlemmer har oppnådd rabatter.

   Seniorvariete` ble startet opp i 2014. Gruppen består nå av 3 musikere og 11 aktører. Øvelsene foregår i Kimen og de har hatt 29 øvinger i løpet av året. Musikerne har navnet: MUSICO. Det gleder styret at aktiviteten er stor og at trivselen blant aktører og musikere resulterer i stor kreativitet og til glede for mange tilskuere.

   I løpet av 2017 har det vært 14 opptredener: Årsmeldingen fra Seniorvariet`en vedlegges årsmeldingen.

   Styret mener at Seniorvarieteens aktivitet har stor betydning for den interessen som vi har oppnådd  de siste 2 årene.

   Årsmøtet i 2017 hadde til sammen 220 til stede da Seniorvarieteen og Musico startet underholdningen. Musico spilte også under kaffen. Oppmøtet er styret meget godt fornøyde med.

   Handlingsplanen for 2017. Handlingsplanens punkter gjennomført med unntak av målene vi hadde på kursfronten. Her er interessen fortsatt meget liten.

   Kontakten med Innherred Seniorforum, Steinkjer Seniorforum og Namdal Seniorforum holdes ved like. Det har vært et fellesmøte på Stiklestad hvor flere fra styret var til stede.

   Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de arrangement som har vært i 2017. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2018 vil være av interesse og håper på fortsatt god oppslutning.

   Stjørdal 24.januar/7 februar 2018

   Stjørdal Seniorforum

   Ole Myrbekk, sign                  Astrid Kvaal Dybwad, sign                 Inger Johanne Sakshaug, sign

   Modulf Sandstad, sign                        Jørgen Holthe, sign                             Mildrid Adserø, sign

   Anne Margrete Strand, sign     Svein Tore Hognes, sign

   HANDLINGSPLAN FOR STJØRDAL SENIORFORUM 2018

Regnskap 2017 og budsjett 2018 for Stjørdal seniorforum BUDSJETT STJØRDAL SENIORFORUM 2017
Budsjett 2018  Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016
INNTEKTER:
ÅRSKONTINGENTER 130.000 145.500 120.000 127.300
SENIORTREFF/FOREDRAG/VARIETÈ 200.000 206.182 100.000 72.320
TILSKUDD FRA NNPS 0 0 10.000 15.750
EGET BIDRAG KAFFE-/KAKESALG 40.000 41.896 40.000 30.374
ANDRE TILSKUDD 15.000 13.101 20.000 5.000
RENTEINNTEKT 3.000 2.861 3.000 3.910
SUM INNTEKTER 388.000 409.540 293.000 254.654
UTGIFTER:
ANNEN GODTGJØRELSE 24.000 24.000
GAVER OG OPPMERKSOMHET 3.000 3.078 2.000 898
SERVERING 9.000 7.475 9.000 9.247
LEIE AV LOKALER 45.000 66.750 45.000 43.800
KONTORREKVISITA 10.000 11.721 8.000 7.654
TELEFON & DATAKOSTNAD 80.000 60.140 80.000 58.588
MØTEUTGIFTER 6.000 6.533 4.000 2.480
ARRANGEMENTSKOSTNADER 110.000 113.288 75.000 90.325
UTSTYR 642
BILGODTGJØRELSE 0 1.267 0 1.337
PASSASJERTILLEGG 0 0 0
REISEKOSTNAD 0 568
REKLAMEKOSTNADER 37.000 36.104 37.000 35.755
TILSKUDD 0 10.645
GEBYRER     2.500   2.528 300 322
SUM UTGIFTER 326.500 333.526 260.300 261.619
OVERSKUDD/UNDERSKUDD 61.500 76.014 32.700 6.965
388.000 409.540 293.000 254.654

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: