Publisert av: seniorforum | 14/02/2015

Referat fra årsmøte den 4. februar 2015.

 

Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum, org.nr. 996 490 068, ble avholdt i Lokstallen den 4. februar

Møtet var annonsert i Stjørdals-Nytt, på hjemmesiden på internett; www.stjordalseniorforum.com , på Stjørdalspuls og  Stjørdals-kalenderen i Stjørdalens Blad.  I tillegg ble det utsendt påminnelse via e-post til de av våre medlemmer som har e-postadresse og ved SMS til øvrige medlemmer som har oppgitt mobilnummer.

Møtet startet med servering av kaffe og småbrød. Som kulturelt innslag før årsmøtet underholdt vår egen Seniorvariete og kultursjefen Jarle Førde foredro. Innslaget fra Seniorvariete høstet stor applaus og Førdes foredrag var både interessant og underholdene.

Årsmøtet startet klokken 1250.

Det var 105 medlemmer til stede da årsmøtet ble åpnet.

  1. Åpning

Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han takket først for flott underholdning fra Seniorvarieten med musikere, og videre kultursjefen for interessant foredrag. Videre ønsket Myrbekk stor tilfredshet med at så mange hadde tatt seg tid til å delta på årsmøtet.

Etter forslag fra salen, ble Ole Myrbekk valgt til møteleder og Modulf Sandstad til referent.

Til å medundertegne møteprotokollen ble valgt Randi Geving og Egil Kristiansen.

Etter at møtelederen hadde orientert om innkallingen ble møteinnkalling og sakliste godkjent.

  1. Årsmeldingen for 2014

Årsmeldingen ble gjennomgått på overhead samt at de fremmøtte fikk utlevert årsmeldingen før møtet startet.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

  1. Regnskap

Hovedtallene fra regnskapet ble gjennomgått på overhead samt at de fremmøtte hadde fått regnskapssammendrag ved ankomsten. Tallene ble grundig kommentert av Myrbekk.

Stjørdal Seniorforum hadde pr. 31. desember 2014 en saldo i bank og kasse på til sammen

kr.283.729,00. Årets overskudd var kr.70.503,63.

De største inntektspostene er fortsatt inntekter fra medlemskontingent og kurs.

Vi frykter at interessen for datakursene vil svikte ytterligere på lik linje med utviklingen på Levanger.

Det er for styret ikke et mål å ha mest mulig i banken, men det gir oss en trygghet og en reserve mot dårligere tider. Markedet for kurs varer sannsynligvis ikke evig og derfor er det greit at vi i dag har en kapital som gir oss en viss handlefrihet også i fremtiden.

Det ble fra salen stillet spørsmål om styremedlemmenes godtgjørelser. Myrbekk svarte at det kun dekkes utlegg som styremedlemmene har.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

  1. Innkomne forslag

Styret hadde ikke mottatt forslag fra medlemmene.

  1. Behandle handlingsplan.

Handlingsplanen for 2015 ble gjennomgått på overhead og utlevert til medlemmene ved ankomsten.

Møtelederen orienterte om styrets planlagte aktiviteter for 2015.

Aktiviteten sikter mot samme nivå som i 2014.

Styret er meget åpen for innspill fra medlemmene om forslag til aktiviteter og nye ideer.

Under behandling av handlingsplanen orienterte møtelederen om de kurs som er i gang, samt at styret arbeider med planer om nytt kurs i slektsforskning.

Handlingsplanen ble enstemmig godkjent.

  1. Fastsette medlemskontingenten for 2015

Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2015, kr. 100,- pr. medlem pr. år. Vi hadde 787 medlemmer pr. 31.12.14.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

  1. Behandle budsjett for 2015

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2015 som kommer ut med inntekter på kr. 251.500,- og utgifter på kr. 181.840,-. Dette tilsvarer aktivitet på samme nivå som i 2014.

På sikt har vi hatt som mål å kunne opparbeide en kapital på kr. 200 – 300.000,-.  Dette vil gi oss nødvendig trygghet også i tider med mindre inntekter slik at vi kan ha noen å tære på. Det vil også gi oss rom for å hente inn interessante foredragsholdere som vi vet vil gi oss underskudd på enkelte arrangement. Dagens inngangspenger på foredrag kr. 50,- til medlemmer beholdes. Prisen for ikke-medlemmer er siste året økt fra kr.80,- til kr.100,-.

For medlemsantallet har styret satt seg som mål å opprettholde dagens medlemsmasse på ca 700 medlemmer.

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

  1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Grethe Skatval, Håkon Børset og Kolbjørn Geving.

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Kolbjørn Geving og gjennomgått på overhead. Forslaget var også utlevert på forhånd ved ankomsten.

Forslaget fra valgkomiteen:

Valg av:                                 Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                     1 år (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                               1 år (gjenstår 1 år av 2 )                Astrid K. Dybvad.

Kasserer                                  2 år (gjenvalg)                               Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  1 år   (gjenstår 1 år av 2)                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                 2 år   (gjenvalg)                   Mildrid Adserø

1 år (gjenstår 1 år av 2)                   Magne Werstad

2 varamedlemmer                   2 år (gjenvalg)                     Svein Tore Hognes

1 år (gjenstår 1 år av 2)                  Anne M. Strand

Revisorer                                2 år   (gjenvalg)                               Asbjørn Rokseth

2 år   (gjenvalg)                                Ruth Håpnes

 

Datautvalg:                            Einar Hårstad (gjenvalg) Sigbjørn Holberg (ny)

 

Ansvarlig fotoarkiv:              Birger Moksnes (gjenvalg)

 

Seniorkinoutvalg: Ambjørg Myrbekk, Mildrid Adserø, Ingrid M. Hårstad og Mildrid K. Børseth. (gjenvalg for alle)

 

Seniorvariete:                         Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig             Brit Paulsen.  (Nytt utvalg)

 

Valgkomitee,                          1 år   (gjenstår 1 år av 2)                   Grethe S. Skatvold                                                                           2 år   (gjenvalg)                               Kolbjørn Geving

2 år   (gjenvalg)                                Håkon Børset

Kolbjørn Geving forespurte om noen krevde skriftlig eller enkeltvis valg. Ingen kommentar.

Alle valg ble vedtatt ved akklamasjon.

Ole Myrbekk takket deretter valgkomiteen for vel utført arbeid og Kolbjørn Geving for fremleggelsen av valgkomiteens forslag og for ledelsen av valget.

Ole Myrbekk takket på styrets vegne for tilliten og håpet at aktivitetene også i 2015 vil være interessant for våre medlemmer.

Møtet ble avsluttet klokken 1335.

Stjørdal 4.februar 2015

Modulf Sandstad

Referent

sign

Underskrivere til protokollen, Stjørdal 4. februar 2015

 

 

 


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: