Publisert av: seniorforum | 05/02/2012

Årsmelding og økonomioversikt for 2011

Stjørdal Seniorforum  

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Stiftelsen skjedde etter et forarbeide som ble foretatt av et utvalg bestående av Ole Myrbekk, Inger Johanne Sakshaug og Modulf Sandstad. Arbeidet besto i bl.a. kontakt med Innherred Seniorforum BA, utarbeide forslag til vedtekter og forslag på tillitsmenn til valget.

På stiftelsesmøtet møtte totalt 70 personer. Vedtekter ble vedtatt og valg foretatt.

Registreringen i Foretaksregisteret ble gjennomført umiddelbart etter stiftelsesmøtet.

Det valgte styret hadde konstituerende møte den 24. januar 2011.

Styret i 2011 har bestått av:

Leder                                      Ole Myrbekk

Nestleder                                Einar Østereng

Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                 Modulf Sandstad

2 styremedlemmer                  Magne Werstad og Liv Eriksen

2 varamedlemmer                   Ambjørg Myrbekk og Ola M. Lerfald

På stiftelsesmøtet ble også valgt:

Datautvalg:                            Einar M. Hårstad

Utvalg seniorkino:                  Liv Eriksen og Ambjørg Myrbekk

Det er avholdt til sammen 8 styremøter i løpet av 2011.

Varamedlemmene og representanten fra datautvalget er også innkalt til styremøtene.

Styret har sett behov for å opprette at fotoarkiv.  Birger Moksnes har påtatt seg ansvaret for dette. Arbeidet er i gang og videreføres i 2012. Han møtte på styremøte første gang i desember 2011.

Historikk:

Høsten 2010 ble det arrangert datakurs i Stjørdal i regi av Innherred Seniorforum på Levanger.

Bakgrunnen for dette var at Ole Myrbekk  tidligere hadde hatt kontakt med Hans Liland i Innherred Seniorforum om aktiviteten på Levanger. Ole Myrbekk hadde tanker om eventuelt stiftelse av et lignende forum i Stjørdal.

Ole Myrbekk gjorde en avtale med Liland og kontaktet Asbjørn Røsæg om han kunne være lærer på to datakurs i Stjørdal. Røsæg var positiv til dette og han fikk med seg Einar M. Hårstad for å ta ansvaret for det administrative for kurset. Dermed var det hele i gang.

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som god og gir styret en viss handlekraft i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.

Medlemmer. Styret hadde i starfasen målsetting på 150 medlemmer i løpet av året.

Resultatet ved årsskiftet var 344 medlemmer. Styret anser seg meget godt fornøyd med oppslutningen.

Kommunikasjon med våre medlemmer har opptatt styret en god del.

Vi har annonsert i våre to lokalaviser, og forsøkt å få mest mulig redaksjonell omtale.

Vi har videre, for de av våre medlemmer som har oppgitt e-postadresser og mobilnummer, sendt ut meddelelser for våre arrangement.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com finnes mye opplysninger.

Her ligger bl.a. vedtektene, aktivitetsplan, kurs og kontaktopplysninger til styret.

Hjemmesiden oppdateres fortløpende.

Aktiviteten i 2011 har vært datakurs, seniorkino, foredrag, konsert, medlemsmøte på Stjørdal Museum, vandring i Monsberga og busstur i Stjørdal Kommune.

På datakursene og kurs i digital fotobehandling har til sammen 140 personer deltatt, fordelt på 12 kurs. Lærere har vært Liv Inger Schnell, Asbjørn Røsæg og Leif Olav Fjellingsdal.

Kursene administreres etter avtale av Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna. De ivaretar arbeidsgiveransvar og innkreving av kursavgift fra den enkelte deltager.

Som avslutning på de avholdte kursene høsten 2011 hadde vi en samling på kantina i Stjørdal Rådhus med en enkel servering for deltagerne. Her deltok 35 personer.

Det har i løpet av 2011 vært til sammen 8 senior-kinoforestillinger med totalt 926 besøkende. Kaffesalg forut for forestillingene har vært meget populært.

Det er arrangert 2 foredrag i Lokstallen med henholdsvis Tord Tangvik og Tormod Høyen som foredragsholdere. Begge arrangementene med overveldende deltagelse.

Til sammen 370 personer hørte på disse to meget engasjerende personene.

I Lokstallen er arrangert en konsert i samarbeide med Steinvikholmen Musikkteater med 83 til stede. Kaffeserveringen sørget damene fra Lions Club for.

Det er avholdt 1 medlemsmøte på Stjørdal Museum hvor Øivind Heimstad fra museet kåserte om en del gamle gjenstander. Dette samlet 37 personer.

På ”bli kjent dag” i Monsberga, med Tor Bjørgen som ”blomsterguide” og Magne Werstad med

historisk omvisning, deltok 45 personer.

Busstur med veteranbuss fra Fjerdingen Busstrafikk hadde til sammen 31 deltagere. Turen gikk til Flora, over Forradalen, Langstein og tilbake over Skatval. Deltagerne uttrykte stor tilfredshet med opplegget.

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de kurs og arrangement som har vært i 2011. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2012 vil være interessante og fristende å delta på.

Stjørdal 25. januar 2012

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                             Einar Østereng, sign               Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign                      Magne Werstad, sign             Liv Eriksen, sign

Økonomisk oversikt for 2011
STJØRDAL SENIORFORUM
SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFT 38.895,00
SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFT 7.941,71
ÅRSRESULTAT DRIFT OVERSKUDD KR. 30.953,29
SUM DRIFTSINNTEKTER SENIORTREFF 26.385,00
SUM DRIFTSKOSTNADER SENIORTREFF 25.070,80
ÅRSRESULTAT SENIORTREFF OVERSKUDD KR. 1.314,20
SUM DRIFTSINNTEKTER SENIORKINO 12.489,00
SUM DRIFTSKOSTNADER SENIORKINO 6.834,20
ÅRSRESULTAT SENIORKINO OVERSKUDD KR. 5.654,80
SUM DRIFTSINNTEKTER DATAKURS 46.000,00
SUM DRIFTSKOSTNADER DATAKURS 7.731,70
ÅRSRESULTAT DATAKURS OVERSKUDD KR. 33.343,30
SUM DRIFTSINNTEKTER TOTALT 123.769,00
SUM DRIFTSKOSTNADER TOTALT 52.503,41
ÅRSRESULTAT TOTALT OVERSKUDD KR. 71.265,59

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: